Edumendo Oy

Edumendo

on kemian oppimisen ja koulutussuunnittelun asiantuntijayritys. Olemme toimineet yliopistojen ja yritysten rajapinnassa jo vuodesta 2010 lähtien.

Referenssit asiasanalla "Tutkimus"

Kehittämistutkimus opetusalalla

Edumendo rahoitti, tuotti ja toimitti teoksen kehittämistutkimuksesta. Teos on aina vain paras kehittämistutkimuksen metodologia-teos, vaikka aiheesta on kirjoitettu paljon.TakakansiKehittämistutkimus on opetuksen tutkimuksessa suhteellisen nuori ja vähän tunnettu tutkimusmenetelmä. Sitä alettiin kehittämään jo 90-luvun alkupuolella, mutta ensimmäisen vuosikymmenen aikana menetelmää ei vielä tu...

Laadukas sähköinen oppimateriaali

Vuonna 2012 aloitteleva sähköinen kustannustalo nimeltä e-Oppi tilasi Edumendolta selvityksen aiheesta: "Millainen on laadukas sähköinen oppimateriaali?" Me toteutimme selvityksen tieteellisenä kirjallisuuskatsauksena ja e-Oppi rakensi alkuvaiheessa tuotteidensa pedagogisia ajatuksia selvityksen avulla.

MoTc-animaatio

Hallitsemme myös tiedeanimaatioiden teon. Tässä projektissa tuotimme Covidienille heidän tuotteidensa kemiaa visualisoivan animaation. "The goal was to create a research-based chemistry animation that visualizes the decay of molybdate (MoO42-) to pertechnetate (TcO4-) and TcO4- elution process that includes water molecules (H2O), sodium ions (Na+) and chloride ions (Cl-)"ToteutusProjekti toteut...

Isotopes used in nuclear medicine

iPadit tulivat markkinoille 2010. Asiakkaamme Covidien (nykyisin Mallinckrodt Pharmaceuticals) innostui tableteista ja mobiilisovelluksista. He halusivat eletronisen isotooppiposterin, jonka avulla he voisivat opettaa asiakkailleen tuotteidensa kemiaa. Edumendo otti haasteen vastaan. Kokosimme graafikoista, ohjelmoijista ja kemisteistä koostuvan asiantuntijatiimin ja tuotimme Covidienille iPade...